Prenumerationsvillkor

Så här fungerar ditt erbjudande:
1. Efter du har mottagit de 2 först tidningar, övergår erbjudandet i en bekväm tillsvidare prenumeration, direkt hem i brevlådan. Vill du avsluta ditt erbjudande efter de 2 första tidningarna, ska du senast den 20 december 2017 säga upp din prov prenumeration. Det gör du enklast genom att logga in på www.minprenumeration.se Du kan också kontakta kundtjänst per mail: kundtjanst@repiit.som, telefon 040-6060646 eller skriftligen per brev, adress: Allt om Handarbete, Box 55972, 102 16 Stockholm.
Vill du avsluta din prenumeration gå in på nätet genom att gå in på www.minprenumeration.se Väljer du att fortsätter din prenumeration efter de två första utgåvorna får du tidningen, portofritt 5 till 8 dagar innan den finns att köpa i butik.
2. Betalningen av de efterföljande tidningar (83 kr per tidning) sker med inbetalningskortet som medföljer tidningen Du betalar för 3 tidningar åt gången. (Med reservation för pris-, moms- och portoändringar samt ändringar i prenumerationsvillkoren).
3. Utgivning sker med 13 utgåvor per år för Allt om Handarbete Stick- och Sömnadsmagasin.
4. Våra prenumerationspriser gäller endast prenumeranter inom Sverige. Vid leverans utanför Sverige tillkommer extra porto.
5. Tar du del av erbjudandet samtycker du samtidigt till att dina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Burda Nordic A/S för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik- och analysändamål.

Uppsägning:
6. Önskar du inte att ditt erbjudande på 2 nummer ska övergår i en tillsvidareprenumeration måste du meddela oss detta per mail; info@alltomhandarbete.se, telefon 040-6060646 eller skriftligen per brev senast den 20 december 2017. Du kan också avsluta din prenumeration på nätet genom att gå in på www.minprenumeration.se. Utebliven betalning gäller ej som uppsägning. Om du returnera din tidning måste du ändå betala för tidningen. Observera att du måste säga upp prenumerationen för att den ska avslutas efter de 2 första utgåvorna som du har provat på gratis.
8. Uppsägningen ska vara oss tillhanda senast den 20 december 2017. Sker uppsägningen senare än den 20 december 2017 kommer du att påbörja en ny period. Med tidningen följer ett inbetalningskort för den nya period på 3 nummer/utgåvor.
9. Önskar du avsluta prenumerationen under en pågående period och har ett minussaldo på ditt prenumerationskonto, skickar vi en slutavräkning med en tilläggsavgift på 99;- i administrationskostnad.
10. Se vidare www.alltomhandarbete.se

Betalning av din prenumeration:
11. Tillsammans med tidningen sänder vi dig ett inbetalningskort – använd det för att betala din prenumeration före förfallodagen. Om du betalar för sent, hinner vi inte registrera din betalning innan vi skickar nästa inbetalningskort. Din betalning kommer därför att framgå först av det efterföljande inbetalningskortet. Du kan också betala din prenumeration på www.minprenumeration.se
12. Om det på ditt inbetalningskort skulle finnas ett belopp som du redan har betalt ber vi dig att trots detta betala in hela summan.
13. Vi registrerar alla dina inbetalningar automatiskt så om du vid något tillfälle betalar för mycket drar vi av detta belopp på nästa inbetalningskort. Du kommer därför aldrig behöva betala för samma tidning två gånger.
14. Om betalningen uteblir sänder vi dig påminnelser. Vid flera uteblivna betalningar skickar vi en påminnelse och debiterar maximal påminnelseavgift enligt räntelagen.
15. All kundinformation, som namn- och adressupplysningar, behandlas med moderna informationssystem och lagras hos Burda Nordic A/S. Kundinformationen används för att fullgöra kundrelationerna och lämna erbjudanden för egna produkter.

Ändring av prenumerationen:
Om du har ändringar rörande din prenumeration, t.ex. adressändring, ändring av betalningsperiod gör du dessa enklast på www.minprenumeration.se Tänk på att det är ditt eget ansvar att anmäla adressändring vid flyttning, då vi inte får något automatiskt besked om detta. Vi ber dig också meddela oss ifall din e-postadress ändras. Du kan kontakta oss tisdag till torsdag 12 till 15.30 på telefon 040-6060646.
Om du undrar över något som berör din prenumeration så är du alltid välkommen att kontakta kundtjänst på telefon 040-6060646 eller mail: info@alltomhandarbete.se